Certificering af e-læringsforløb

Når et e-læringsforløb bærer certifikatet [Certificeret e-læringsforløb] betyder det, at forløbets planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.

Et certificeret e-læringsforløb er planlagt, så det

  • Udnytter tid og sted meningsfuldt
  • Tager udgangspunkt i det deltagerne kan inden og skal kunne efter forløbet, så deltagerne lærer bedst muligt
  • Baserer sig på værdifuld læring med it, fordi der er sammenhæng mellem teknologi, fagligt indhold, behovet for kommunikation samt underviserens og deltagernes roller
  • Fokuserer på det, deltageren rent faktisk kan efter at have deltaget i forløbet

Institutionen der udbyder forløbet, er ansvarlig for at kvalitetssikre selve gennemførelsen af forløbet.

Er du e-læringskursist og ønsker du at komme i dialog med eVidenCenter om et certificeret e-læringsforløb kontakt: info@evidencenter.

Hvem kan certificeres
Certificering af e-læringsforløb omfatter udbud fra ungdomsuddannelsesinstitutioner og lign. udbydere og organisationer, der tilrettelægger læringsforløb til enkeltfag og voksen- og efteruddannelse. Dvs. erhvervsskoler, AMU-centre, VUC’er, sprogskoler og –centre, faglige udvalg, der udvikler e-læringsforløb og lign.

Pris
Et certifikat for et e-læringsforløb koster kr. 3.000 excl. moms og forudsætter at certificeringskravene er opfyldt.

Til institutioner, der ønsker e-læringsforløb certificeret
Ønsker en uddannelsesinstitution at certificere et e-læringsforløb kan der læses mere om certificeringsprocessen her.
Se også denne folder.

Find rapport om følgeforskningen her.