Konceptcertificeringen

Certificering af e-læringsforløb har til formål at gøre det gennemskueligt for potentielle deltagere, hvad de melder sig til. Dette sikres ved en konsistent og velfunderet begrundelse for de didaktiske valg, der er foretaget ved tilrettelæggelse af forløbet/kurset.

Mange uddannelsesinstitutioner udbyder e-læringsforløb på voksen- og efteruddannelsesområdet. Udvalgte af disse vil typisk blive certificeret enkeltvis for at opnå erfaring med certificeringsordningen og vurdere, om der er et perspektiv for institutionen i at opnå en samlet certificering af hele institutionens udbud.

Hvis institutionen ønsker alle sine e-læringsforløb certificeret, kan institutionen blive konceptcertificeret. Dette notat beskriver proceduren for at opnå en sådan konceptcertificering.

Et koncept for e-læringsudbud vil fastlægge, hvordan sådanne overordnede pædagogiske principper udmøntes i forbindelse med e-læringsforløb. Det kan fx dreje sig om hvordan mulighederne i e-læring udnyttes til at styrke feedback og opfølgning (F), læringsformer med aktive elever (A), differentierede forløb (I) og inddragelse af praksis (R).

Certificeringsordningen anerkender konceptet som en præmis for tilrettelæggelse af institutionens e-læringsudbud.

Læs mere om konceptcertificering 

Konceptcertificeringen er afbildet grafisk herunder