Nyt forløb for gymnasielærere:
styrk den virtuelle undervisning

Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter) tilbyder i efteråret et forløb for gymnasielærere, der vil udvikle virtuel undervisning i egen praksis og styrke kompetencer indenfor it og læring.

Forløbet starter 1. september på ½-dags konferencen Fra nødundervisning til virtuel undervisning, hvor vi deler ud af erfaringer og resultater fra Region Midts udviklingsprojekt af samme navn.

Udbytte af forløbet

– Kompetencer til at kunne tilrettelægge og gennemføre virtuel undervisning

– Færdigt og afprøvet forløb med virtuel undervisning, der er udviklet på baggrund af Den eDidaktiske Overvejelsesmodel

– Alle deltageres ledere modtager efterfølgende et brev med konkrete anbefalinger til implementering af de konkrete kompetencer og forløb som udvikles

 

Form:

Arbejds- og læringsform baserer sig på skriftlige afleveringer i egen portfolio, der deles og kommenteres på fælles læringsplatform, vejledning i grupper, mere og mindre styret erfaringsudveksling samt teoretisk og teknisk inspiration på tre onlinemøder for alle deltagere.

Pædagogiske konsulenter fra eVidenCenter giver individuel og gruppebaseret vejledning på aftalte tidspunkter mellem møderne. 

 

Tilmeldingsfrist: 

15. august 2021 (OBS! Begrænsede deltagerpladser, fordeling efter først-til-mølle). 

 

Pris:

Der er intet deltagergebyr, skolerne finansierer egne læreres timeforbrug (50 timer) 

 

Tilmelding:

Tryk for tilmelding HER

Oversigt over forløb