Tilmeld dig Uddannelsen i Digital Læring her

Er du underviser på en erhvervsskole?
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenters Uddannelse i Digital Læring giver dig viden om e-læring og didaktiske modeller, så du selv kan udvikle et IT didaktisk begrundet læringsforløb.

Uddannelse i Digital Læring er et særligt tilrettelagt diplommodul med 2 dele.

– Første del gennemføres som 3 særskilte kurser med 2 fremmødedage pr. kursus (i alt 6 dage) og resten som fjernundervisning på uddannelsens platform.
– Anden del gennemføres som fjernundervisning på uddannelsens platform – på nær 1 workshopdag med fysisk fremmøde i introforløbet.

Uddannelsen er et fleksibelt forløb, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op af 2 moduler.
– Første modul indeholder 6 workshops (fordelt på 3 kurser).
  Modulet er estimeret til 111 timers studieaktivitet.
– Anden modul indeholder to obligatoriske forløb, samt fire specialiserede forløb efter eget valg.
   Modulet er estimeret til 133 timers studieaktivitet inkl. eksamen.

Del 1 afsluttes med godkendt e-læringsforløb og udstedelse af et certifikat i e-læringsdidaktik.
Del 2 afsluttes med en diplomopgave, som sammen med en bedømmelsesportfolio udgør grundlaget for en mundtlig eksamen.

Uddannelsen udbydes af eVidenCenter i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Vejledning og eksamen på 2. del gennemføres af Metropol.

Du kan læse mere om uddannelsen her.

Tidsplan

Her finder du datoerne for uddannelsens 1. del:

Kvalitet i uddannelsen

Uddannelsen er støttet af Undervisningsministeriet og udviklet af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med Det Nationale Videncenter for e-læring, eVidenCenter.

Uddannelse i Digital Læring giver 10 ECTS.

Uddannelsen lægger op til et konstant samspil mellem teori, refleksion og deltagerens praksis.
Du skal forvente læsning, arbejdsspørgsmål og refleksionsspørgsmål til alle elementer af modulerne.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.

Læs mere om støttemuligheder her.

Tilmelding til Uddannelse i Digital Læring

Sidste tilmelding: 4. oktober (Der er plads til 26 deltagere)

Pris: kr. 14.500 pr. deltager

Dato for opstart: 30. oktober, 2019

Ønsker du mere info?
Skriv til Daniella Tasic Hansen: daha@aabc.dk