Tilmeld dig Uddannelse i Digital Læring her

Er du underviser
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenters Uddannelse i Digital Læring giver dig viden om e-læring og didaktiske modeller, så du selv kan udvikle et IT didaktisk begrundet læringsforløb.

Uddannelse i Digital Læring er et særligt tilrettelagt diplommodul med 2 dele.

– Første del gennemføres som 3 særskilte kurser med hver 1 fremmødedag og 1 dag som fjernundervisning (i alt 6 dage på de 3 kurser).
– Anden del gennemføres som som fjernundervisning på Københavns Professionshøjskole – på nær 1 workshopdag med fysisk fremmøde i introforløbet.

Uddannelsen er et fleksibelt forløb, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op af 2 moduler.
– Første modul indeholder 6 workshops (fordelt på 3 kurser).
  Modulet er estimeret til 111 timers studieaktivitet.
– Anden modul indeholder to obligatoriske forløb, samt fire specialiserede forløb efter eget valg.
   Modulet er estimeret til 133 timers studieaktivitet inkl. eksamen.

Del 1 afsluttes med godkendt e-læringsforløb og udstedelse af et certifikat i e-læringsdidaktik.
Del 2 afsluttes med en diplomopgave, som sammen med en bedømmelsesportfolio udgør grundlaget for en mundtlig eksamen.

Uddannelsen udbydes af eVidenCenter i samarbejde med Københavns Professionshøjskolen.

Vejledning og eksamen på 2. del gennemføres af Københavns Professionshøjskole.

Du kan læse mere om uddannelsen her.

Tidsplan

Vi forsøger løbende at samle deltagere til opstart af et hold. Det er ikke pt. fastlagt et starttidspunkt. Skriv dig gerne op via linket nederst på siden.

Kvalitet i uddannelsen

Uddannelsen er støttet af Undervisningsministeriet og udviklet af Københavns Professionshøjskolen i samarbejde med Det Nationale Videncenter for e-læring, eVidenCenter.

Uddannelse i Digital Læring giver 10 ECTS.

Uddannelsen lægger op til et konstant samspil mellem teori, refleksion og deltagerens praksis.
Du skal forvente læsning, arbejdsspørgsmål og refleksionsspørgsmål til alle elementer af modulerne.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.

Læs mere om støttemuligheder her.

Tilmelding til Uddannelse i Digital Læring

Ønsker du mere info eller tilmelde dig uddannelsen?
Læs mere og tilmeld dig her.