Skab bedre læring gennem visualisering

Er du underviser eller arbejder med læringsopgaver i en virksomhed?

– og ønsker du at udvide dine kompetencer med, hvordan billeder, videoer etc. kan understøtte læring?

Dette Blended Learning kursus giver dig kompetencer til at udvikle og sammensætte bedre undervisningsmaterialer.

Du får vejledning i brug af digitale værktøjer til billed- eller videoredigering, og du får afprøvet forskellige visuelle måder at formidle svært indhold til dine elever på.

Kurset tager udgangspunkt i dine egne materialer, og du kommer til at stå med et afprøvet undervisningsmateriale efter kurset.
Kurset giver dig plads til at få afprøvet og evalueret på dine materialer, så du kan tage konkrete erfaringer med i dit videre arbejde med undervisningsmaterialer.

Beskrivelse af kurset

Forløbet er en blanding af faste fremmøde tider, hvor der vil være samarbejde i mindre grupper og fleksibel hjemmestudie med individuel vejledning.

Kurset har fokus på praktiske opgaver og refleksioner i procesorienteret drejebog.

OBS: Der kan forekomme ændringer i organisering af kurset.

Du skal arbejde med at:

● udarbejde en beskrivelse af rammer for brugen af visualiseringer og beskrive målgruppens forudsætninger og behov

● reflektere over formidling af visuelt indhold, så det understøtter dine elevers læreprocesser

● anvende forskellige digitale redigerings- og udviklingsværktøjer

(videre)udvikle undervisningsmaterialer

● afprøve og evaluere materiale

Kurset indeholder iterative processer, hvor evalueringen bliver en vigtig del af din læringsproces.
Derfor er det vigtigt, at der bliver afsat tid og ressourcer i dit arbejde til at udføre en afprøvning af dit materiale.
Det er gennem denne afprøvning, at du får perspektiveret teori til praksis og dermed opnår erfaringer, der kan give dig dybere forståelse for kursets indhold.

Praktisk info

Timer: 30

Type: Blended Learning (Online undervisning, kombineret med fysisk fremmøde i Aarhus)

Der vil være fysisk fremmøde til to workshops af 6 timer.
Derudover beslutter holdet, om evalueringen skal foregå online eller ved fysisk fremmøde.

 

Næste kursus

Vi er i gang med at finde nye datoer til kurset.
Skriv en mail til madb@aabc.dk hvis du ønsker info, når der kommer nye datoer for kurset.