eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

  • It-parathedsundersøgelser
  • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
  • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
  • Udvikling af digitale test
  • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
  • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
  • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Hvordan kan erfaringerne fra omlægning af undervisningen i foråret 2020 kvalificeres og perspektiveres på et mere data- og forsknings­informeret grundlag, end det hidtil har været tilfældet?

Læs mere her.

Webinar: Opkvalificering på afstand

4. nov. 2020 kl. 15.00-16.00

I maj-april gennemførte eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA en temperaturmåling af fjernundervisningen på VEU-området. Vi præsenterer undersøgelsens hovedresultater og giver ordet til stemmer fra praksis med oplæg om erfaringer inden for AVU og AMU med fjernundervisning.

Læs mere her.

CT i undervisningen

I forbindelse med projektet Computational Thinking på erhvervsuddannelserne har eVidenCenter udviklet dette gratis, online kursus til undervisere, som ønsker at inddrage Computational Thinking (CT) og mere generelt teknologiforståelse i deres undervisning.

Kurset er rettet mod undervisere på erhvervsuddannelserne, men kan også anvendes af undervisere fra andre uddannelsesretninger, herunder det almene gymnasium.

Læs mere her.

Undervisningen under Coronanedlukningen viste at de to mest betydende faktorer for læringsudbytte var variation og vejledning og den største hindring var manglen på nærhed. Det holder vi 3 webinarer om:

27. august kl. 15: Variation i fjernundervisning. Tilmelding
17. september kl. 15: Vejledning og feedback online. Tilmelding
8. oktober kl. 15: Nærvær og virtuelt samarbejde. Tilmelding

Gode råd – når du optager læringsvideoer

eVidenCenter har produceret endnu et VisuTip. Denne gang om 6 små trin, som kan sikre, at dine læringsvideoer bliver så effektive som muligt.

Læs blogindlægget her.

Videooplæg, spørgsmål og svar samt materiale er klar fra webinaret

Erfaringerne med nødfjernundervisningen på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen blev af eVidenCenter og Tænketanken DEA undersøgt i perioden 27. april til 8. maj 2020.
Undersøgelsens resultater blev præsenteret på et webinar den 10. juni og er nu tilgængelige for alle på http://fjernundervisningstemperatur.dk.

Rapport om corona-fjernundervisningen

Skoler, lærere og elever har under COVID-19-udbruddet stået i en situation uden fortilfælde, som har krævet en betydelig og øjeblikkelig omstilling fra almindelig undervisning til nødundervisning på distance. Omlægningen har ikke været en planlagt proces, der lå ikke en strategi med relevante anvisninger, og der har kun været sporadiske erfaringer at bygge på. Hverken skoleledelser, lærere eller elever har på forhånd kunnet forudse, hvilke udfordringer der skulle løses, og den kompetenceudvikling, der hidtil har været på området, har ikke rettet sig mod en situation, hvor undervisningen er 100 pct.  bundet til digitale teknologier, men mod anvendelse af digital læring, hvor det giver mening.

Denne rapport ser på erfaringer med nødfjernundervisning på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Læs sammenfatningen her.

Hent rapporten her.

Nødundervisning går ud over elever og lærere på landets gymnasier og erhvervsskoler

Det er hovedkonklusionen fra den rundspørge Tænketanken DEA og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring sammen har lavet blandt elever og lærere fra knap 70 gymnasier og erhvervsskoler for at afdække deres erfaringer med fjernundervisning under corona-nedlukningen. I alt har godt 12.600 elever og næsten 1.725 lærere deltaget i undersøgelsen. Trods dalende motivation og trivsel hos både elever og lærere peger rundspørgen også på nogle spændende perspektiver, som kan øge kvaliteten af digital læring og online læring på skolerne. Den første egentlige rapport kommer i starten af juni.

Se nogle foreløbige resultater på nyhedssiden.

 

Hvordan er den aktuelle fjernundervisningstemperatur!

Gymnasier, Erhvervsskoler, VUC mv inviteres til at medvirke til at tage temperaturen på den aktuelle fjernundervisning på ungdoms- og voksenuddannelser?

Se mere HER.

 

Visualisering af læremidler

Er du eller din skole interesserede i at arbejde med, hvordan I generelt bedst visualiserer jeres læremidler? Vi tilbyder workshop i bl.a. Visualisering af e-læringsmaterialer, i Scribbles og i Videoproduktion med smartphone. Se workshops her

Uddannelse i Digital Læring

Er du underviser?
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenter tilbyder, sammen med Københavns Professionshøjskole, “Uddannelse i Digital læring”.

Det er et Blended Learning forløb, som består af syv workshops kombineret med online aktiviteter.

Der er kun fysisk fremmøde på hver anden workshop, og de resterende workshops foregår online. Det betyder, at du får fleksibilitet i uddannelsesforløbet, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.
Læs mere om støttemuligheder her.

Ønsker du mere info eller tilmelde dig uddannelsen?

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld