eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

  • It-parathedsundersøgelser
  • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
  • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
  • Udvikling af digitale test
  • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
  • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
  • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Design dine egne visualiseringer til e-læringsmaterialer

28. januar afholder eVidenCenter en firetimers workshop i visualisering af faglige tekster.

Som underviser eller udvikler af undervisningsmaterialer står du ofte med disse refleksioner:
  • Hvordan træffer jeg de rette valg af visualiseringer til mine faglige tekster?
  • Hvordan understøtter jeg bedst den enkeltes læring?

Workshoppen giver dig konkrete værktøjer, så du kan træffe gode valg.
Vi skal arbejde med principper for visualiseringer ud fra en case og ud fra dine faglige tekster.

Workshoppen er praksisnær og du kommer hjem med skabeloner, der er lige til at bruge.

Tidspunkt: 28. januar 2020, kl. 10-14
Sidste tilmelding: 20. januar 2020
Sted: eVidenCenter, Sønderhøj 9, 8260 Viby J
Pris: Pr. deltager kr. 2.000
Tilmelding: klik for tilmelding her

 

Uddannelse i Digital Læring

Er du underviser på en erhvervsskole?
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenter tilbyder, sammen med Københavns Professionshøjskole, “Uddannelse i Digital læring”.

Det er et Blended Learning forløb, som består af syv workshops kombineret med online aktiviteter.

Der er kun fysisk fremmøde på hver anden workshop, og de resterende workshops foregår online. Det betyder, at du får fleksibilitet i uddannelsesforløbet, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.
Læs mere om støttemuligheder her.

 

Sidste tilmelding: 3. januar 2019
(Der er plads til 26 deltagere)

Pris: kr. 13.500 for hele uddannelsen.

Dato for opstart: 21. januar 2020

Ønsker du mere info eller tilmelde dig uddannelsen?
Skriv til info@evidencenter.dk

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld