eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

  • It-parathedsundersøgelser
  • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
  • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
  • Udvikling af digitale test
  • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
  • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
  • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Digital konference – Differentiering med it

Ingen transport, men husk selv kaffe og kage 😊

30. april 2020 kl. 9 – 15

Klik ind, se og hør om e-læringsforløb med fokus på differentiering.

Differentiering, faglige videoer, QR-koder og målrettet feedback, Skjern tekniske skole

Differentiering gennem læringspræferencer, Aalborg Handelsskole 

Fra oplægsholder til læringscoach og Quiz, tjeklister og vejledende løsninger til it-differentiering Aarhus Business College

Flipped Classroom til differentiering, Dalum Landbrugsskole

Der er et forskningsperspektiv og en dugfrisk vidensopsamling fra EVA.

Forsker Bent B. Andresen bidrager med en teoretisk ramme og med, hvad forskningen siger om læringsudbytte ved anvendelse af digitale løsninger til differentiering.

EVA formidler en vidensopsamling om it som pædagogisk værktøj til undervisningsdifferentiering og resultater fra en igangværende undersøgelse om brug af it på EUD.

Se detaljeret program her.

Tilmeld dig – Digital konference – Differentiering med it – HER

 

 

Visualisering af læremidler

Er du eller din skole interesserede i at arbejde med, hvordan I generelt bedst visualiserer jeres læremidler? Vi tilbyder workshop i bl.a. Visualisering af e-læringsmaterialer, i Scribbles og i Videoproduktion med smartphone. Se workshops her

Uddannelse i Digital Læring

Er du underviser?
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenter tilbyder, sammen med Københavns Professionshøjskole, “Uddannelse i Digital læring”.

Det er et Blended Learning forløb, som består af syv workshops kombineret med online aktiviteter.

Der er kun fysisk fremmøde på hver anden workshop, og de resterende workshops foregår online. Det betyder, at du får fleksibilitet i uddannelsesforløbet, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.
Læs mere om støttemuligheder her.

Ønsker du mere info eller tilmelde dig uddannelsen?

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld