eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

  • It-parathedsundersøgelser
  • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
  • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
  • Udvikling af digitale test
  • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
  • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
  • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Seminar: Praktiske erfaringer med e-læring

Kom til seminar d. 26. september. Programmet fokuserer på praktiske erfaringer med e-læring.

Vi er godt på vej mod at have certificeret 50 e-læringsforløb. Det betyder, at vi nu kan udpege generelle opmærksompunkter, som fortjener at blive delt og drøftet i fællesskab, så vi alle kan lære af hinandens erfaringer. Vi skal bl.a. se konkrete forløb med Blended Learning, som flere og flere vælger at lade certificere. Og så skal vi kigge vi nærmere på visualisering i læreprocesser og sitet visualiseringsdesign[.]dk, som bliver stadig mere relevant for undervisning, der baserer sig på digitale platforme, materialer og værktøjer.

Du kan tilmelde dig her og læse programmet.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld