eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

  • It-parathedsundersøgelser
  • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
  • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
  • Udvikling af digitale test
  • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
  • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
  • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Invitation til at prøve Virtual Reality model

I 2018 fik eVidenCenter i samarbejde med Aarhus Business College, Viden Djurs og Salling Group støtte af Region Midtjylland til at udvikle en interaktiv Virtual Reality-model af et butikslokale til brug på detailuddannelsen.

Modellen er nu afprøvet på både Viden Djurs og Aarhus Business College med elever, som viste stort engagement og motivation i arbejdet med modellen.Vi er nu klar til at dele modellen mere bredt og inviterer til en workshopdag i december, hvor alle deltagende kan prøve modellen og efterfølgende få adgang til at bruge den på eget VR-udstyr.

Dato: 5. december
Sted
: Aarhus Business College
Vi er i fuld gang med forberedelserne, og mere information om dagen følger. 

Derudover er vi meget interesserede i at videreudvikle modellen i samarbejde med flere skoler og virksomheder, så vi kan få udvidet modellen med butikker og afdelinger samt nye funktioner.
Læs mere om projektet her.

Tilmelding: Møde om afprøvning af Virtuel Reality model.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld