Metoder og modeller

Denne side beskriver nogle af de metoder og modeller, som eVidenCenter anvender. Ud over de beskrevne anvendes fx Gilly Salmons 5-trins model

 

Den e-Didaktiske overvejelsesmodel 

Den e-Didaktiske overvejelsesmodel kan anvendes i forbindelse med planlægning af e-læringsforløb og som refleksionsværktøj i forbindelse med gennemførelse og evaluering af e-læringsforløb.

Modellen er bygget op omkring de faktorer, man som underviser må inddrage i sine overvejelser, når man planlægger, gennemfører og evaluerer forløb med e-læring. Det drejer sig om uddannelsens og fagets formål og mål, underviserens og de lærendes forudsætninger, organiseringen af forløbet, og e-læringens form, herunder materialeformen, underviserrollen, samarbejdsformen og kommunikationsformen samt evaluering under og af forløbet.

Modellen kan hentes her.

 

Materialeprofil

I forbindelse med udvikling og gennemførelse af e-læringsforløb, kan der være behov for at anvende digitale læremidler og materialer. For at kunne foretage et kvalificeret valg af materialer, så de modsvarer de didaktiske valg, der er gjort som baggrund for forløbet, har eVidenCenter udviklet en analysemodel, der kan tegne en profil af digitale materialer i forhold til vidensniveauer og e-læringsformer.

Analysens parametre for e-læringsformer bygger på Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel. Her skelnes mellem tre typer af e-læringsformer. Disse er den instruktivistiske e-læringsform, den konstruktivistiske e-læringsform og den socialkonstruktivistiske e-læringsform. Den valgte e-læringsform skal i givet fald passe med det valgte materiale. Det hjælper analyseværktøjet Materialeprofil til at afdække.

Modellen kan hentes her.

 

e-Didaktisk dialogredskab

Formålet med det e-Didaktiske Dialogredskab er at understøtte og facilitere inddragelsen af e-didaktiske overvejelser i vejledningssamtaler mellem it-pædagogiske vejledere og undervisere.
Målet er, at der ved hjælp af dialogredskabet kan finde en konstruktiv vejledning sted, som sætter fokus på, hvordan forløb med it mest hensigtsmæssigt forberedes, organiseres og evalueres.
Redskabet er både et inspirationsredskab til it-pædagogiske vejledere samt et konkret redskab til vejledningssamtaler.

Modellen kan hentes her.

 

Model til dokumentation af læringsudbytte

Model for dokumentation af læringsudbytte har til formål at sætte underviseren i stand til at tilrettelægge hele eller dele af et undervisningsforløb med fokus på læringsmål og deltagernes læringsudbytte. Modellen opererer i en proces med faser, der knytter an til de tre dele: mål, aktiviteter og evaluering.

Modellen opererer udelukkende med læringsmål og dækker således ikke evt. andre mål for undervisningen fx undervisningsmål, sociale mål eller individuelle mål. Modellen er oprindeligt udviklet som støtte til AMU-undervisere, der skal arbejde med dokumentation af læringsudbytte i forhold til AMU-mål, men modellen kan anvendes generelt på uddannelser, der ikke har præcist beskrevne læringsmål og kan med fordel anvendes sammen med den e-Didaktiske Overvejelsesmodel.

Modellen kan hentes her.