Artikler

eVidenCenter bidrager jævnligt med artikler eller interviews til artikler om e-læring. På denne side er samlet en række henvisninger til sådanne artikler.

De digitalt innovative lærere vil bruge blended learning

Artikel udgivet på Tidsskriftet Læring og Medier Årg. 14 Nr. 24 (2021): Undervisning, læring og teknologi under Corona-pandemien

60% af lærerne på ungdomsuddannelserne har taget digital læring til sig som en ny idé om pædagogisk praksis, som de vil realisere i form af blended learning. Dette påvises i en ny forskningsartikel udgivet i tidsskriftet LOM. De såkaldt digitalt innovative lærere peger på det it-pædagogiske spinoff af corona-nedlukningens onlineundervisning, der kan tages med videre i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Artiklen er skrevet af eVidenCenters Centerchef Michael Lund-Larsen og specialkonsulent Søren Jørgensen samt Lektor Ph.d. Bent B. Andresen.

https://tidsskrift.dk/lom/article/view/125678

Fremtidens efteruddannelse bliver som arbejdslivet under corona

Artikel på ING PeopleTech 9. november 2020

Vekselvirkningen mellem fysiske møder, virtuel undervisning og selvstudier ved computeren udgør rygraden i blended learning, og det er meget vigtigt at forstå fordelene ved de forskellige tilgange og få dem til at spille sammen, hvis udbyttet skal være godt, forklarer Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter).

https://pro.ing.dk/peopletech/article/fremtidens-efteruddannelse-bliver-som-arbejdslivet-under-corona-9646

Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

Artikel på Nordisk Netværk for Voksnes Læring 20. oktober 2020

Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

https://nvl.org/content/fjernundervisning-hvad-vi-kan-laere-om-at-laere-af-coronaen

Making og læringssyn

Artiklen udgivet i forbindelse med projektet ”Læring gennem leg – hvordan kan making styrke og udvikle samarbejdet mellem folkeskoler og folkebiblioteker?” 21. december 2018

I de senere år har begrebet making vundet mere og mere indpas i Danmark og udlandet. I Danmark har blandt andre bibliotekerne inddraget begrebet og eksperimenteret med making i praksis, og biblioteker i flere af landets kommuner har arbejdet med både maker spaces og maker-aktiviteter af forskellig art. Formålet med denne artikel er at give en kort beskrivelse af potentialet for making i en læringsmæssig sammenhæng. Artiklen vil behandle inddragelse af making i skole-regi med fokus på læringssyn og samspil med målsætninger i det formelle uddannelsessystem. Der præsenteres perspektiver, som fokuserer på en mulig praktisk realisering af koblingen mellem det uformelle (fx bibliotekerne) og formelle læringsrum (skolen).

https://billundbib.dk/sites/billund.ddbcms.dk/files/files/news/making_og_laeringssyn_artikel_0.pdf

Digital undervisning motiverer drenge (og piger)

Artikel på Kristeligt Dagblad 25. juli 2016

Ifølge Daniella Tasic Hansen, konsulent ved Det Nationale Videncenter for e-læring, kan drenge, som har oplevet nederlag ved tavlen, opleve en ny start ved, at det i stedet er en digital løsning, der er indgangen til deres læring.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/digital-undervisning-motiverer-drenge