Beskrivelse af certificeringsprocessen

I certificeringsprocessen arbejder vi med den e-didaktiske overvejelsesmodel, hvor der i certificeringsprocessen er lagt særlig vægt på de tre niveauer.

Niveau 1 er præmisserne, som certificeringen kan foregå på grundlag af.
Det drejer sig om de ting, som er givne, når man starter med at udvikle sine e-læringsforløb. Fx bekendtgørelser, skolens digitale platform, skolens pædagogiske platform osv.

Niveau 2 er Certificeringens konkrete grundlag.
Det er det læringsudbytte, som er fastlagt for forløbet samt den målgruppe, forløbet henvender sig til. Alt hvad der foretages af valg under udviklingen/beskrivelsen af e-læringsforløbet skal forholde sig til dette niveau. Dette niveau er bestemmende for argumentationen i certificeringen.

Niveau 3 er de valg, der træffes vedr. organisering, delforløb/aktiviteter osv.
Det er den konkrete implementering af e-læringsforløbet.

Niveau 1 er en præmis, der ikke kan rokkes på. Niveau 2 er en præmis for alt hvad der sker på niveau 3. Hvis noget på niveau 3 ikke kan afklares pga. forhold på niveau 2, skal niveau 2 genovervejes.

Klik og se skabelon til certificeringsprocessen her