eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • It-parathedsundersøgelser
 • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
 • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
 • Udvikling af digitale test
 • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
 • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
 • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Efter 25 år i e-læringens tjeneste går vores centerchef Michael Lund-Larsen af med udgangen af oktober 2023. Det betyder ændringer for eVidenCenter og @ventures, som han har været chef for igennem alle årene. Læs mere i vores nyhedsbrev.


Sådan lyder det i kapitlet om Voksen- og efteruddannelse for bæredygtig udvikling i rapporten På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Se mere HER

Sådan kan EUD-elever blive matematik-klar!

Læs mere og tilmeld dig her.

EUD-elevers sproglige kompetencer er blevet markant svagere – hvordan handler vi på det?

Webinar: 8. juni 2022 kl. 13.30-15.30
EUD-elevernes læse-skrive-lytte-færdigheder er ifølge Den Nationale Sprogscreening blevet markant svagere år for år siden 2016. Vi afholder gratis webinar om baggrunden for udviklingen, og hvad der kan gøres.
Læs mere og tilmeld dig her.

Hvad er strategierne for digitalisering af VEU?

Netværkswebinar tirsdag den 19. april 2022 kl. 14.30-16.30.
Kom og drøft strategien for digitalisering af VEU på baggrund af oplæg fra VEU-rådets formand Jens Mejer Pedersen og konsulent og digitaliseringsansvarlig fra SMV Danmark Lasse Lundqvist.

Læs mere og tilmeld dig her.

Bagom gymnasieelevers uddannelsesvalg

 

I samarbejde med Epinion og Tænketanken DEA gennemfører eVidenCenter i marts 2022 en undersøgelse blandt gymnasieelever i 2. og 3.g af de forestillinger, der betyder mest for de unges valg af videreuddannelse.

Tilmeld dit gymnasie her.

Den digitale Erhvervskole 9.0

Hvad er hybride læringsrum, og kan hybriditet bidrage til at videreudvikle samspillet mellem det digitale og det fysiske læringsrum på erhvervsskolerne?
Se mere HER

Kurset faciliterer udvikling af dine egne online aktiviteter og delforløb med afsæt i Den eDidaktiske Overvejelsesmodel.

Tilmeld dig HER

Skab bedre læring gennem visualisering

Er du underviser, og ønsker du at udvide dine kompetencer med, hvordan billeder, videoer etc. kan understøtte læring. Så er dette Blended Learning kursus måske noget for dig.

Se mere HER.

Adaptiv læring er igen til debat

Adaptiv læring er betegnelsen for en læringsform, hvor deltageren tilbydes læring inden for et område med udgangspunkt i det niveau, som deltageren befinder sig på med henblik på at kunne udvikle sig til det nærmeste næste niveau på området. De seneste års stigende interesse for adaptiv læring skyldes mulighederne for at udvikle digitale algoritmer, der kan automatisere denne type læring. Men hvor er grænserne for automatisering – emnemæssigt, taksonomisk og etisk? Hvem skal styre den adaptive proces – it-producenten, læreren eller deltageren? Og hvordan understøttes det sociale og det relationelle?

Det diskuterer eVidenCenter bl.a. med Area9 på konferencen: Digital Transformation in Flexible Learning

Se mere her

Virtuel undervisning i en coronatid på ungdomsuddannelserne

Sammenfatning og rapporter fra den nye undersøgelse af efterårets virtuelle undervisning som eVidenCenter og Tænketanken DEA har gennemført findes her

Et skarpt og kritisk blik fra eVidenCenter fik mig til at arbejde mere med sammenhængene mellem mål og deltagernes forudsætninger.” siger Rikke Bryske, underviser på Randers HF & VUC, der har fået certificeret sit e-læringsforløb.

Certificering af e-læringsforløb understøtter formålet med Børne- og Undervisningsministeriet særtilskud i 2021 til VEU-institutioner med henblik på bl.a. didaktisk videreudvikling af den virtuelle undervisning på almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (Aktstykke nr. 119).

Læs mere her.

 

Nyt digitalt værktøj til praktikvejledere: vejled.nu

Vejled.nu er et værktøj, så elever kan holde fast i og reflektere over væsentlige oplevelser, mens de sker, og praktikvejledere kan give løbende vejledning. Vejled.nu udvikles af FEVU (Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser) i samarbejde med eVidenCenter.

Du kan læse mere om nyheden her.

Hvordan kan erfaringerne fra omlægning af undervisningen i foråret 2020 kvalificeres og perspektiveres på et mere data- og forsknings­informeret grundlag, end det hidtil har været tilfældet?

Læs mere her.

Gode råd – når du optager læringsvideoer

eVidenCenter har produceret endnu et VisuTip. Denne gang om 6 små trin, som kan sikre, at dine læringsvideoer bliver så effektive som muligt.

Læs blogindlægget her.

Videooplæg, spørgsmål og svar samt materiale er klar fra webinaret

Erfaringerne med nødfjernundervisningen på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen blev af eVidenCenter og Tænketanken DEA undersøgt i perioden 27. april til 8. maj 2020.
Undersøgelsens resultater blev præsenteret på et webinar den 10. juni og er nu tilgængelige for alle på http://fjernundervisningstemperatur.dk.

Rapport om corona-fjernundervisningen

Skoler, lærere og elever har under COVID-19-udbruddet stået i en situation uden fortilfælde, som har krævet en betydelig og øjeblikkelig omstilling fra almindelig undervisning til nødundervisning på distance. Omlægningen har ikke været en planlagt proces, der lå ikke en strategi med relevante anvisninger, og der har kun været sporadiske erfaringer at bygge på. Hverken skoleledelser, lærere eller elever har på forhånd kunnet forudse, hvilke udfordringer der skulle løses, og den kompetenceudvikling, der hidtil har været på området, har ikke rettet sig mod en situation, hvor undervisningen er 100 pct.  bundet til digitale teknologier, men mod anvendelse af digital læring, hvor det giver mening.

Denne rapport ser på erfaringer med nødfjernundervisning på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Læs sammenfatningen her.

Hent rapporten her.

Nødundervisning går ud over elever og lærere på landets gymnasier og erhvervsskoler

Det er hovedkonklusionen fra den rundspørge Tænketanken DEA og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring sammen har lavet blandt elever og lærere fra knap 70 gymnasier og erhvervsskoler for at afdække deres erfaringer med fjernundervisning under corona-nedlukningen. I alt har godt 12.600 elever og næsten 1.725 lærere deltaget i undersøgelsen. Trods dalende motivation og trivsel hos både elever og lærere peger rundspørgen også på nogle spændende perspektiver, som kan øge kvaliteten af digital læring og online læring på skolerne. Den første egentlige rapport kommer i starten af juni.

Se nogle foreløbige resultater på nyhedssiden

 

Visualisering af læremidler

Er du eller din skole interesserede i at arbejde med, hvordan I generelt bedst visualiserer jeres læremidler? Vi tilbyder workshop i bl.a. Visualisering af e-læringsmaterialer, i Scribbles og i Videoproduktion med smartphone. Se workshops her

Uddannelse i Digital Læring

Er du underviser?
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenter tilbyder, sammen med Københavns Professionshøjskole, “Uddannelse i Digital læring”.

Det er et Blended Learning forløb, som består af syv workshops kombineret med online aktiviteter.

Der er kun fysisk fremmøde på hver anden workshop, og de resterende workshops foregår online. Det betyder, at du får fleksibilitet i uddannelsesforløbet, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.
Læs mere om støttemuligheder her.

Ønsker du mere info eller tilmelde dig uddannelsen?


Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld

eVidenCenter
Det Nationale Videncenter for e-læring

Et nationalt videncenter, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

Vi arbejder for at højne fleksibiliteten og kvaliteten i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af e-læring. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi inddrager resultater og viden fra forskningen som afsæt for vores aktiviteter.

Afsættet for vores arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • It-parathedsundersøgelser
 • Fleksibelt tilrettelagte it-didaktiske og pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af undervisere
 • Individuelle vejledningsforløb for undervisere ved inddragelsen af e-læring
 • Udvikling af digitale test
 • Deltagerobservation (observation og sparring på undervisning med inddragelse af it)
 • Evaluering af it-pædagogiske tiltag på uddannelsesinstitutioner
 • Workshops og oplæg om e-didaktik og e-pædagogik, fjernundervisning og e-læring i praksis

Hurtig genvej

Visualiseringsdesign

Sådan lyder det i kapitlet om Voksen- og efteruddannelse for bæredygtig udvikling i rapporten På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Se mere HER

Sådan kan EUD-elever blive matematik-klar!

Læs mere og tilmeld dig her.

EUD-elevers sproglige kompetencer er blevet markant svagere – hvordan handler vi på det?

Webinar: 8. juni 2022 kl. 13.30-15.30
EUD-elevernes læse-skrive-lytte-færdigheder er ifølge Den Nationale Sprogscreening blevet markant svagere år for år siden 2016. Vi afholder gratis webinar om baggrunden for udviklingen, og hvad der kan gøres.
Læs mere og tilmeld dig her.

Hvad er strategierne for digitalisering af VEU?

Netværkswebinar tirsdag den 19. april 2022 kl. 14.30-16.30.
Kom og drøft strategien for digitalisering af VEU på baggrund af oplæg fra VEU-rådets formand Jens Mejer Pedersen og konsulent og digitaliseringsansvarlig fra SMV Danmark Lasse Lundqvist.

Læs mere og tilmeld dig her.

Bagom gymnasieelevers uddannelsesvalg

 

I samarbejde med Epinion og Tænketanken DEA gennemfører eVidenCenter i marts 2022 en undersøgelse blandt gymnasieelever i 2. og 3.g af de forestillinger, der betyder mest for de unges valg af videreuddannelse.

Tilmeld dit gymnasie her.

Den digitale Erhvervskole 9.0

Hvad er hybride læringsrum, og kan hybriditet bidrage til at videreudvikle samspillet mellem det digitale og det fysiske læringsrum på erhvervsskolerne?
Se mere HER

Kurset faciliterer udvikling af dine egne online aktiviteter og delforløb med afsæt i Den eDidaktiske Overvejelsesmodel.

Tilmeld dig HER

Skab bedre læring gennem visualisering

Er du underviser, og ønsker du at udvide dine kompetencer med, hvordan billeder, videoer etc. kan understøtte læring. Så er dette Blended Learning kursus måske noget for dig.

Se mere HER.

Adaptiv læring er igen til debat

Adaptiv læring er betegnelsen for en læringsform, hvor deltageren tilbydes læring inden for et område med udgangspunkt i det niveau, som deltageren befinder sig på med henblik på at kunne udvikle sig til det nærmeste næste niveau på området. De seneste års stigende interesse for adaptiv læring skyldes mulighederne for at udvikle digitale algoritmer, der kan automatisere denne type læring. Men hvor er grænserne for automatisering – emnemæssigt, taksonomisk og etisk? Hvem skal styre den adaptive proces – it-producenten, læreren eller deltageren? Og hvordan understøttes det sociale og det relationelle?

Det diskuterer eVidenCenter bl.a. med Area9 på konferencen: Digital Transformation in Flexible Learning

Se mere her

Virtuel undervisning i en coronatid på ungdomsuddannelserne

Sammenfatning og rapporter fra den nye undersøgelse af efterårets virtuelle undervisning som eVidenCenter og Tænketanken DEA har gennemført findes her

Et skarpt og kritisk blik fra eVidenCenter fik mig til at arbejde mere med sammenhængene mellem mål og deltagernes forudsætninger.” siger Rikke Bryske, underviser på Randers HF & VUC, der har fået certificeret sit e-læringsforløb.

Certificering af e-læringsforløb understøtter formålet med Børne- og Undervisningsministeriet særtilskud i 2021 til VEU-institutioner med henblik på bl.a. didaktisk videreudvikling af den virtuelle undervisning på almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (Aktstykke nr. 119).

Læs mere her.

 

Nyt digitalt værktøj til praktikvejledere: vejled.nu

Vejled.nu er et værktøj, så elever kan holde fast i og reflektere over væsentlige oplevelser, mens de sker, og praktikvejledere kan give løbende vejledning. Vejled.nu udvikles af FEVU (Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser) i samarbejde med eVidenCenter.

Du kan læse mere om nyheden her.

Hvordan kan erfaringerne fra omlægning af undervisningen i foråret 2020 kvalificeres og perspektiveres på et mere data- og forsknings­informeret grundlag, end det hidtil har været tilfældet?

Læs mere her.

Gode råd – når du optager læringsvideoer

eVidenCenter har produceret endnu et VisuTip. Denne gang om 6 små trin, som kan sikre, at dine læringsvideoer bliver så effektive som muligt.

Læs blogindlægget her.

Videooplæg, spørgsmål og svar samt materiale er klar fra webinaret

Erfaringerne med nødfjernundervisningen på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen blev af eVidenCenter og Tænketanken DEA undersøgt i perioden 27. april til 8. maj 2020.
Undersøgelsens resultater blev præsenteret på et webinar den 10. juni og er nu tilgængelige for alle på http://fjernundervisningstemperatur.dk.

Rapport om corona-fjernundervisningen

Skoler, lærere og elever har under COVID-19-udbruddet stået i en situation uden fortilfælde, som har krævet en betydelig og øjeblikkelig omstilling fra almindelig undervisning til nødundervisning på distance. Omlægningen har ikke været en planlagt proces, der lå ikke en strategi med relevante anvisninger, og der har kun været sporadiske erfaringer at bygge på. Hverken skoleledelser, lærere eller elever har på forhånd kunnet forudse, hvilke udfordringer der skulle løses, og den kompetenceudvikling, der hidtil har været på området, har ikke rettet sig mod en situation, hvor undervisningen er 100 pct.  bundet til digitale teknologier, men mod anvendelse af digital læring, hvor det giver mening.

Denne rapport ser på erfaringer med nødfjernundervisning på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Læs sammenfatningen her.

Hent rapporten her.

Nødundervisning går ud over elever og lærere på landets gymnasier og erhvervsskoler

Det er hovedkonklusionen fra den rundspørge Tænketanken DEA og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring sammen har lavet blandt elever og lærere fra knap 70 gymnasier og erhvervsskoler for at afdække deres erfaringer med fjernundervisning under corona-nedlukningen. I alt har godt 12.600 elever og næsten 1.725 lærere deltaget i undersøgelsen. Trods dalende motivation og trivsel hos både elever og lærere peger rundspørgen også på nogle spændende perspektiver, som kan øge kvaliteten af digital læring og online læring på skolerne. Den første egentlige rapport kommer i starten af juni.

Se nogle foreløbige resultater på nyhedssiden

 

Visualisering af læremidler

Er du eller din skole interesserede i at arbejde med, hvordan I generelt bedst visualiserer jeres læremidler? Vi tilbyder workshop i bl.a. Visualisering af e-læringsmaterialer, i Scribbles og i Videoproduktion med smartphone. Se workshops her

Uddannelse i Digital Læring

Er du underviser?
– og har du brug for større teoretisk og praktisk viden om e-læring?

eVidenCenter tilbyder, sammen med Københavns Professionshøjskole, “Uddannelse i Digital læring”.

Det er et Blended Learning forløb, som består af syv workshops kombineret med online aktiviteter.

Der er kun fysisk fremmøde på hver anden workshop, og de resterende workshops foregår online. Det betyder, at du får fleksibilitet i uddannelsesforløbet, hvor din kompetenceudvikling sker med afsæt i din egen undervisningspraksis.

Støtte til uddannelsen

Der kan opnås støtte fra kompetencefonden til deltagelse i Uddannelse i digital læring, da diplomuddannelser er på positivlisten.
Læs mere om støttemuligheder her.

Ønsker du mere info eller tilmelde dig uddannelsen?

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med inspiration og hold dig opdateret på vores arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Tilmeld