Certificering af e-læringsforløb

Hvad er en certificering af e-læringsforløb?

En Certificering af et e-læringsforløb sikrer dig, at et forløb tager udgangspunkt i didaktikken – ikke i teknikken.

Når et e-læringsforløb bærer certifikatet [Certificeret e-læringsforløb] betyder det, at forløbets planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.

Et certificeret e-læringsforløb

• tager udgangspunkt i det deltagerne kan inden forløbet – og hvad de skal kunne efter forløbet

• udnytter tid og sted meningsfuldt

• har fokus på værdifuld læring med it, hvor der er sammenhæng mellem teknologi og fagligt indhold

• har fokus på behovet for kommunikation, samt underviserens og deltagernes roller

“Først tænkte jeg, at certificeringen ville være lidt overflødig
– for vi har jo lærerplaner for forløbene.

Men da jeg kom i gang, begyndte jeg at reflektere mere over opbygningen af mit forløb.
Og et skarpt og kritisk blik fra eVidenCenter fik mig til at arbejde mere med sammenhængene
mellem mål og deltagernes forudsætninger.”

– Rikke Bryske, underviser på Randers HF & VUC – 

 

Hvordan bliver et e-læringsforløb certificeret?

Et e-læringsforløb bliver certificeret via en proces, hvor du skal arbejde med din forløbsbeskrivelse ud fra fem didaktiske fokusområder.

Certificeringsprocessen foregår således

Processen med at certificere et forløb følger en tidsplan, som aftales individuelt med eVidenCenter.

• Der aftales milepæle for fremsendelse af beskrivelser af de enkelte fokusområder og tilbagemeldinger fra eVidenCenter.

• Du arbejder med de fem fokusområder ud fra opstillede kriterier og indikatorer.

• eVidenCenter giver feedback og vejleder.

• Du ender med at stå med et konkret, kvalitetssikret e-læringsforløb, der er baseret på velfunderede begrundelser for didaktiske valg.

Læs mere om certificeringsprocessen her.

Hvor lang tid tager det at certificere et forløb?

Det tager mellem 5 og 15 timer.

Beskrivelserne af forløbet tager kortere eller længere tid alt efter hvor langt forløbet er. Et længere forløb tager typisk længere tid at beskrive.

Certificering kan tage udgangspunkt i allerede eksisterende forløbsbeskrivelser, og så handler arbejdet om at fremhæve, tilføje og præcisere beskrivelser. Certificeringen kan også bruges som udvikling af et forløb fra bunden, og så handler det om at begynde fra bunden i den kreative, didaktiske proces.

Vi anbefaler en proces med milepæle indenfor en forholdsvis kortfattet periode, så opgaven er overskuelig og løses effektivt.

”Certificeringsprocessen hævede mig op i helikopter perspektiv for at udvikle mit forløb i én helhed, og jeg fik arbejdet med de dele af mit forløb, hvor sammenhængene ikke var stærke nok.

Jeg fik certificeret et forløb, som jeg har udviklet på for flere år tilbage. Det blev en sund øvelse i at reflektere over de erfaringer, jeg har med forløbet, og i processen fik jeg arbejdet grundigt spørgsmålet: hvordan opfylder mine kursister forløbets mål med de aktiviteter, jeg har tilrettelagt?”

-Tine Ejdrup, underviser på Randers HF & VUC –

 

Hvem får sine e-læringsforløb certificeret?

Det gør undervisere, vejledere, teamkoordinatorer og ledere ved institutioner og virksomheder, der har brug for et e-læringsudbud, har højt og gennemarbejdet kvalitet.

Ordningen var oprindeligt målrettet udbydere indenfor almen og videregående VEU. Men i dag anvendes ordningen også på ungdomsuddannelserne, ligesom den også egner til udbuddene på de korte videregående uddannelser.

Udbyttet vil være således:

Som underviser, etc.: du bliver skarpere på dine didaktiske valg og får mulighed for at tage et stort ejerskab over det forløb, du måske selv skal undervise på. Derudover får du synliggjort dine kompetencer indenfor e-læring, gennem opkvalificering, på CV.

Som ledelse: I får kvalitetssikret undervisningen og fortalt kommende studerende/kursister, at I har fokus på at tilbyde undervisning, der er baseret på dels institutionens egne pædagogiske principper og forskningsbaseret didaktik. Dermed er ordningen også en metode til at indarbejde institutionens strategi helt ned i uddannelsens eget udbud.

“Igennem certificeringsprocessen har vi fået skabt nogle didaktiske rammeredskaber, som vi bruger i det daglige arbejde, når vi udvikler ny eller justerer eksisterende undervisning.
Redskaberne er med til at skabe fælles begrebsforståelse blandt underviserne, samt  at nuancere og uddybe planlægningen af undervisningen.

Certificeringsprocessen er med andre ord med til at sætte fokus på kvaliteten af undervisningen, samt åbne den op og gøre den synlig for hinanden og skolens øvrige interessenter.”

– Torben Vesterager, underviser på Aalborg Handelskole –

Konceptcertificering – for uddannelsesinstitutioner

Et koncept for e-læringsudbud vil fastlægge, hvordan institutionens overordnede pædagogiske principper udmøntes i forbindelse med e-læringsforløb. Dermed bliver alle institutionens e-læringsforløb certificeret og I kan garantere en kvalitetssikret undervisning online.

Det kan fx dreje sig om hvordan mulighederne i e-læring udnyttes til at styrke feedback og opfølgning (F), læringsformer med aktive elever (A), differentierede forløb (I) og inddragelse af praksis (R).

Eksempel på pædagogisk koncept:

koncept-fair (002)

Certificeringsordningen anerkender konceptet som en præmis for tilrettelæggelse af institutionens e-læringsudbud.

”Certificeringsprocessen er mundet ud i, at vi har vores eget pædagogiske og didaktiske koncept,
der bruges til at sikre kvaliteten i hele vores udbud, bl.a. med tydelige retningslinjer
og rammer for materialer og opbygning.

Processen har været med til at pege på styrke og svagheder i vores set-up og er dermed et vigtigt grundlag for fremtidige strategiske handlingsplaner”.

– Michael Bentzen Sandberg, forstander på Aarhus HF & VUC –

Læs mere om konceptcertificeringen her.

Vis verden omkring jer, at I er certificeret

Hvert e-læringsforløb, der bliver certificeret, må præsenteres med mærkatet for et certificeret e-læringsforløb.

Forløbet vil samtidig fremgå af den samlede liste over certificerede e-læringsforløb. Se listen her.

Hvordan er certificering i e-læring opstået?

Certificeringsordningen er udviklet i et samarbejde mellem eVidenCenter og 20 uddannelsesinstitutioner.

Formålet er at bidrage til bedre fastholdelse af deltagere på e-læringsforløb, samt at skabe en bredere anerkendelse af e-læringsforløb med væsentligt elementer af fjernundervisning.