Aktuelle projekter

Blended Learning er ny normal på de merkantile erhvervsuddannelser

Aarhus Business College starter nu i samarbejde med eVidenCenter et projekt, hvor vi – i første omgang i en projektgruppe bestående af 8 EUD-lærere og ledelsen – udvælger, begrunder og prioriterer, hvilke erfaringer med digitale redskaber og undervisningsformer fra Covid-19-perioden, vi ønsker at anvende fremover. Erfaringerne skal omsættes i en videreudvikling af den pædagogiske praksis. Vi vil bruge projektet til at gå fra en situation, hvor det er op til den enkelte underviser at indarbejde positive covid-19 erfaringer til en bred didaktisk operationalisering af en ny pædagogisk strategi for blended learning, så alle vores elever – hvor det er hensigtsmæssigt – kan forvente at blive mødt med varierede læreprocesser og blendede undervisningsformer, der ikke begrænses af klasserummets fire vægge.
Projektet er støttet af undervisningsministeriets Pulje til udvikling af undervisning på erhvervsuddannelserne på baggrund af erfaringer fra COVID-19.
Se mere her.

Increased quality in teaching of STEM-subjects in vocational education through the use of Virtual Reality

Novo Nordisk Fonden har bevilget 3,6 mio. kr. til projektet ”Increased quality in teaching of STEM-subjects in vocational education through the use of Virtual Reality”, der skal udforske mulighederne for at styrke interessen for og kvalitet i undervisning i STEM på EUD og EUX. Projektet ledes af eVidenCenter i samarbejde med CopenX. Kanda Aps skal udvikle VR-scenarierne og Aarhus Business College, Viden Djurs, Erhvervsskolerne Aars, Mercantec og UCRS skal bidrage til udviklingen af realistiske og relevante scenarier samt afprøve og implementere dem med henblik på at styrke den praktiske og motiverende undervisning på erhvervsuddannelserne. Projektet løber over 3 år.
Se mere her 

Digitalt medieret samarbejde og udvikling i sprogfagene

Region Midt har bevilliget godt kr. 600.000 til at styrke sprogfagene i projektet ”Digitalt medieret samarbejde og udvikling i sprogfagene”, hvor eVidenCenter som projektleder sammen med Mercantec, Paderup Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Horsens Gymnasium og Aarhus Business College vil etablere samarbejde mellem skolerne for at styrke sprogundervisningen inden for den interkulturelle dimension og autenticitet, samt udforske digitale medier og redskabers potentiale til at understøtte disse.
Sprogfagene har i længere tid været pressede, og vi håber, at dette projekt kan bidrage til en styrkelse af dem. Projektet løber over 3 år.
Se mere her 

Merkantile digitale transformatorer

Region Midt har bevilliget knap kr. 750.000 til projektet ”Merkantile digitale transformatorer”.
Projektets formål er at gøre EUD-elever i stand til at medvirke til at skabe en succesfuld digital transformation i de virksomheder, hvori de efterfølgende ansættes, og at de er forberedte til og motiverede for efter- og videreuddannelse inden for STEM-området. Projektet ledes af eVidenCenter og omfatter bl.a. Aarhus Business College og UCRS.
Der er plads til yderligere et par skoler på projektet (det er dog kun skoler i Region Midt, der kan opnå støtte til deltagelse). Interesserede kan kontakte konsulenter@evidencenter.dk.
Se mere her