Virtuel Undervisning

I forbindelse med situationen under Corona­virus har Tænketanken DEA og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring indsamlet oplysninger om den måde undervisningen foregår på.

Der er foretaget to undersøgelser. En under nedlukningen i foråret 2020 (Fjernudnervisningstemperatur.dk) og en i efteråret 2020 (Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid).

Formålet med undersøgelserne er at tage tempera­turen på under­visningen i de to perioder på ungdoms- og voksen­uddannelserne og få et indblik i den hverdag, som lærerne har haft. I hvilken udstrækning har lærerne arbejdet­ med for­skellige grader af virtuel under­visning? I hvilken udstrækning har lærerne gennem­ført virtuel under­visning uden, at mulig eller konstateret smitte har været den afgørende grund? I hvilken udstrækning er nye digitale teknologier blevet anvendt i under­visningen? I hvilken udstrækning har lærerne kunne trække på forårets erfaringer fra corona­nedlukningen?

Resultaterne af undersøgelserne findes på dette site.

Desuden har eVidenCenter nogle refleksioner over undersøgelsesresultaterne på vores blog her.

Webinaroptagelse fra præsentation af rapporten Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid: