Websites

Her finder du en liste over de forskellige websites, eVidenCenter løbende udgiver. Størstedelen af dem kan anvendes frit af alle interesserede, og enkelte kan have indhold, der der kræver at man opretter sig som bruger.

Visuel undervisning

www.visuelundervisning.dk

Her finder du eksempler på lærerudviklede undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne: mere end 20 interaktive fortællinger, videoanimationer og digitale videoproduktioner udviklet i åbne digitale værktøjer.
Der er desuden VisuTips, som kan støtte dig i processer med selv at udvikle videoer og Scribbles.
Undervisningsministeriet har ydet tilskud under “Pulje til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne”.

Afrapportering af projektet kan læses her.

Det erhvervsfaglige eksperimentarium

https://www.deterhvervsfagligeeksperimentarium.dk/

I Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium kan eleverne styrke deres informatikforståelse/teknologiforståelse (herunder Computational Thinking) ved at eksperimentere med og selv modellere egne digitale produkter. Eksperimentariet indeholder en række digitale teknologier og tilhørende it-værktøjer, der er så letanvendelige, at både undervisere og elever kan bruge værktøjerne til at udvikle egne digitale produkter.

Visualiseringsdesign

www.visualiseringsdesign.dk

Formålet med materialet på denne side er at videregive erfaringer og gode råd om valg og udvikling af visualiseringer i e-læringsmaterialer.

Det drejer sig om at blive i stand til at træffe velovervejede valg af modaliteter, at forbedre læseligheden af dine tekster på skærmen og at udvikle visualiseringer, der understøtter materialets læringsmål.

Computational Thinking i undervisningen

www.ct-i-undervisningen.dk

På denne hjemmeside kan du finde information om Computational Thinking (CT) i et undervisningsmæssigt perspektiv.

Materialet stilles frit tilgængeligt for alle under en CC BY-ND licens.

IT i Pædagogisk Praksis

www.itipædogogiskpraksis.dk

Websitet giver praktisk inspiration til, hvordan du kan undervise online med afsæt i e-didaktiske og pædagogiske overvejelser.

Derudover kan du også finde inspiration og vejledninger til mere bredt at anvende e-læringsværktøjer i undervisningen.

Siden giver også mulighed for at tilgå et fælles forum for oplysning og sparring om fjernundervisning.

IT-støttet undervisningsdifferentiering

www.it-differentiering.dk

På dette site finder du forskellig inspiration til undervisningsdifferentiering med IT.

Du finder videoer fra konferencen “Differentiering med IT”, samt didaktiske designs fra 22 undervisningsforløb med fokus på at udnytte IT til undervisningsdifferentiering.

Forløbene er udviklet af 22 undervisere fra de 7 erhvervskoler SOSU-Syd, Herningsholm, SOSU-Esbjerg, SOSU Sjælland/ZBC, Aarhus Business College, TEC og Aalborg Handelsskole.

eDidaktisk MOOC

www.edidaktik-mooc.dk

Et Massive Open Online Course, som indeholder en række aktivitetsforslag og materialer til arbejdet med eDidaktisk Overvejelsesmodel.

Materialer, øvelser, link og fagindhold mv. er gratis tilgængelige i denne MOOC. Indholdet er delt op i afrundede og praksisnære emner, som alle har samme struktur: Introduktion, Læringsmål, Forslag til hvordan du kan arbejde med emnet, Scenarie, Øvelser og opgaver, Materialer.

Der er også mulighed for at tilmelde hold til et forløb, hvor der er tilknyttet en vejleder.

Sygeplejelæring

www.sygeplejelæring.dk

Et digitalt læremiddel om henholdsvis Håndhygiejne, Medicinregning og Sygeplejeprocessen udgivet i august 2021 af VIA Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med @ventures og eVidenCenter.
Materialet er en nyudgivelse af det oprindelige materiale fra projektindsatsen ”Bedre it til de videregående uddannelser”, der i foråret 2009 gav de erhvervsrettede videregående uddannelser en vitaminindsprøjtning på den pædagogiske it-front.

Forskernetværk for pædagogisk it

www.pit-forskernetvaerk.dk

Websitet er kontaktpunkt for Forskernetværk for pædagogisk it.

Formålet med netværket er at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere og praktikere omkring forskning i pædagogisk it og digital læring inden for dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser.

På websitet formidles information om netværkets møder samt netværkets medlemmer.

Fjernundervisningstemperatur

www.fjernundervisningstemperatur.dk

Skoler, lærere og elever har under COVID-19-udbruddet stået i en situation uden fortilfælde, som har krævet en betydelig og øjeblikkelig omstilling fra almindelig undervisning til nødundervisning på distance.

Erfaringerne med nødfjernundervisningen på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen blev undersøgt i perioden 27. april til 8. maj 2020. Dette site indeholder undersøgelsens resultater. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Center for faglig læsning og skrivning

www.cfflos.dk

Center for faglig læsning og skrivning er et samarbejde mellem UC-syd, UC-Lillebælt og Det Nationale Videncenter for e-læring. Centret er etableret i maj 2016.

Vi tilbyder at opkvalificere lærere og læsevejledere i ungdomsuddannelserne, så de kan praktisere faglig læsning og skrivning.

Vi baserer vores formidling på den nyeste viden og forskning, der har relevans for de erhvervsrettede ungdomsuddannelsers praksis

eVirkemidler

www.evirkemidler.dk

Her kan du se, hvilke forskellige virkemidler du kan benytte dig af, når dit materiale skal formidles via en skærm eller computer.

Målet er, at du opnår viden om, hvad der kendetegner de forskellige virkemidler, og hvordan de kan benyttes i forskellige sammenhænge.

Så kan du gøre dig de første overvejelser over, hvilke medievirkemidler du med fordel vil kunne benytte i en multimedieproduktion.

Innovation og entreprenørskab i skolen

www.innovationogsamarbejde.dk

Her finder du et kursusforløb, hvor grupper af kolleger og ledere på uddannelsesinstitutioner samarbejder om at forankre og udvikle innovationsdidaktiske kompetencer i organisationen.

MOOC’en rummer seks fokusområder – hver med særlige materialer og kollaborative øvelser, der fokuserer organisationens blik på egen udvikling.

eSkolerMidt

www.eskolermidt.dk

19 skoler er gået sammen om den digitale indsats eSkoler Midt, der vil bringe regionen helt i front, når det drejer sig om e-læring, it og didaktik på ungdomsuddannelserne.

På denne hjemmeside kan du følge projektet og læse om skolernes erfaringer og resultater.

Matematikdidaktisk MOOC

www.mat-didaktik.dk

Dette er et Massive Open Online Course, som indeholder en række aktivitetsforslag og materialer til arbejdet med matematikdidaktik.

Du kan frit bruge og lade dig inspirere af indholdet på sitet.

Der er også mulighed for at tilmelde hold til et forløb, hvor der er tilknyttet en vejleder.

@ventures – Kompetencecenter for e-læring

www.ventures.dk

Vores kernekompetence er udvikling af den pædagogiske praksis gennem e-læring og e-læringsværktøjer, herunder testsystemet @venX, der også bruges i forhold til de nationale test og i en bred vifte af andre sammenhænge.

iSkolerMidt

www.iskolermidt.dk

Her finder du resultater og erfaringer fra udviklingsprojektet Innovationsskolerne i Midtjylland –  i daglig tale iSkolerMidt.

Brug sitet til at forstå hvordan det gjorde undervisere og ledere fra SOSU, EUD og HFogVUC klogere på elevernes udbytte, nye underviserroller og institutionsforankring.

AMU \\ EVA MOOC

www.amueva-mooc.dk

Siden fungerer som en mooc om evaluering og dokumentation af læringsudbytte på arbejdsmarkedsuddannelserne, og tager udgangspunkt i MODOLÆR.

Ved at deltage i kurset bliver du i stand til at lave undervisningsplaner, der omfatter tydelige læringsmål, og beskrevne kursusaktiviteter, der flugter med læringsmålene, samt de konkrete evalueringsformer, du vil benytte til at vurdere og dokumentere kursistens udbytte af kursusdeltagelsen.

AMU \\ Læringsudbytte

www.amu-laeringsudbytte.dk

Her finder du MODOLÆR; Model for dokumentation af læringsudbytte.

Modellen er et didaktisk redskab til planlægning af kursusforløb på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formålet med modellen er at støtte dig i dit arbejde med at evaluere kursistens læring og give dig værktøjer til at kursisten også kan blive bevidst om sin læring.

Vismandsportalen

www.vismandsportalen.dk

Vismandsportalen er indgangen til Vismandsspillet; et fagligt og pædagogisk værktøj, der giver en enkel adgang til at simulere komplicerede sammenhænge mellem økonomisk politik og politiske mål.

Tanken er, at eleverne selv kan optræde som finansministre og helt konkret se, hvordan finanspolitiske indgreb kan ændre samfundsøkonomien år ud i fremtiden.