At få det bedste ud af virtuel undervisning: hvordan og hvorfor?

Online konference, 1. september, kl. 9-11.15

Denne formiddag kigger vi nærmere på, hvordan undervisning tilrettelægges og gennemføres på gymnasiet, ved at udnytte mulighederne for at gennemføre op mod 20% som virtuel undervisning.

Deltagere kan lade sig inspirere, når lærere fra Horsens HFogVUC, Learnmark og Silkeborg Gymnasium fortæller om bl.a. medier, værktøjer og arbejdsformer, som indgår i nye forløb med virtuel undervisning.

Vi kommer også godt omkring et vigtigt spørgsmål om, hvorfor virtuel undervisning er relevant på gymnasiet.
Gymnasieforsker Jesper Tække, Aarhus Universitet, præsenterer en ramme for didaktiske eksperimenter med virtuel undervisning.
Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium og Danske Gymnasier, løfter blikket og deler sit syn på, hvordan bl.a. elevernes digitale kompetencer kan være en problemstilling, vi skal løse for at få det bedste ud af virtuel undervisning.

Vi sætter god tid af til spørgsmål og input undervejs.

 

Baggrund
I RegionMidts udviklingsprojekt ”Fra nødundervisning til virtuel undervisning på gymnasierne”, har eVidenCenter og 20 gymnasielærere (1) tilrettelagt og afprøvet forløb med virtuel undervisning.
På konferencen vil lærere fra projektet fortælle om deres arbejde og om de pædagogiske mål og didaktiske overvejelser, der har vist sig at være værd at bygge videre på, efter at de fleste skoler heldigvis er genåbnet.

 

(1) College360/HHX, College360/HTX, Horsens HF&VUC, LearnMark, Mercantec, Randers HF&VUC, Silkeborg Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Aarhus Business College, Aarhus Katedralskole

Dagens program – 1. september

Konferencen faciliteres af pædagogiske konsulenter fra eVidenCenter, det nationale videncenter for læring.

Praktisk

Tilmeld dig her: Senest 31. august

Konferencen foregår online via ZOOM.

Alle tilmeldte deltagere modtager et link og lidt instruktioner i deltagelse i dagene op til konferencen.

 

Om keynote:

Virtuel undervisning er et begreb, der henviser til, at læreren og eleverne ikke nødvendigvis deler rum, og/eller tid mens undervisningsaktiviteterne står på.
Dette kan være hensigtsmæssigt i forskellige dele af et undervisningsforløb. Perspektivet i oplægget er, at digitale medier og den virtuelle undervisning skal fokusere på at udvide og forbedre de didaktiske muligheder (og ikke anvendes for at rationalisere undervisning).
Oplægget søger at give teoretiske og forskningsbaserede vinkler på virtuel undervisning og trækker i den forbindelse på erfaringer fra flere forskningsprojekter, samt på erfaringer fra corona-nedlukningen i foråret 2020. Oplægget foreslår på denne baggrund en ramme for eksperimenter med og evaluering af virtuel undervisning.