Fra nødundervisning til virtuel undervisning

Online konference, 1. september, kl. 9-12

Lærere fra gymnasiale ungdomsuddannelser inviteres til online konference om at gøre virtuel undervisning meningsfuld for undervisere og deres elever.

I et udviklingsprojekt fra 10 gymnasier (1), har 20 gymnasielærere udviklet forløb med virtuel undervisning, der bygger på erfaringer med fjernundervisning fra nedlukningsperioden 2020-2021. På konferencen vil lærere fra projektet vise deres arbejde frem og fortælle om de pædagogiske mål og didaktiske overvejelser, der har vist sig at være værd at bygge videre på, efter at de fleste skoler heldigvis er genåbnet.

Det vil give konferencens gæster mulighed for at blive inspireret af kolleger, som har været igennem samme udfordringer med nedlukninger af det fysiske klasseværelse. Jesper Tække, lektor og ph.d. fra Aarhus Universitet, vil tegne et forskningsperspektiv på virtuel undervisning. Der bliver rig mulighed for dialoger og drøftelser i løbet af konferencen. Lærere, der deltager på konferencen, inviteres til at tage del i et efterfølgende forløb med workshops og afprøvning, der fokuserer på at styrke eksisterende virtuel undervisning.

Læs mere om dette udviklingsforløb her .

eVidenCenter er vært og faciliterer et spændende og indsigtsrigt program.

(1) College360/HHX, College360/HTX, Horsens HF&VUC, LearnMark, Mercantec, Randers HF&VUC, Silkeborg Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Aarhus Business College, Aarhus Katedralskole

Dagens program – 1. september

Konferencen faciliteres af pædagogiske konsulenter fra eVidenCenter, det nationale videncenter for læring.

Praktisk

Tilmeld dig her: Senest 20. august

Konferencen foregår online via ZOOM.

Alle tilmeldte deltagere modtager et link og lidt instruktioner i deltagelse i dagene op til konferencen.

 

Om keynote:

Virtuel undervisning er et begreb, der henviser til, at læreren og eleverne ikke nødvendigvis deler rum, og/eller tid mens undervisningsaktiviteterne står på.
Dette kan være hensigtsmæssigt i forskellige dele af et undervisningsforløb. Perspektivet i oplægget er, at digitale medier og den virtuelle undervisning skal fokusere på at udvide og forbedre de didaktiske muligheder (og ikke anvendes for at rationalisere undervisning).
Oplægget søger at give teoretiske og forskningsbaserede vinkler på virtuel undervisning og trækker i den forbindelse på erfaringer fra flere forskningsprojekter, samt på erfaringer fra corona-nedlukningen i foråret 2020. Oplægget foreslår på denne baggrund en ramme for eksperimenter med og evaluering af virtuel undervisning.