Virtual Reality på det merkantile grundforløb i detailhandel

Elever på detailhandelsuddannelsen kommer snart til at kunne arbejde med butiksdrift, salg og visuel merchandising i Virtual Reality (VR). eVidenCenter har netop opnået støtte fra Region Midtjylland til et VR-projekt i samarbejde med Aarhus Business College, Viden Djurs og Dansk Supermarked Group.

Projektets formål
Projektets formål er at styrke praksisorienteret undervisning i forbindelse med det merkantile grundforløbs undervisning inden for detailhandelsområdet ved at udvikle nye undervisningsformer baseret på Virtual Reality. Hensigten er at opnå større motivation og bedre fastholdelse af eleverne på uddannelsen samt udvikle elevernes innovative og digitale kompetencer inden for detailhandel.

Elever på detailhandelsuddannelsen kommer snart til at kunne arbejde med butiksdrift, salg og visuel merchandising i Virtual Reality (VR).   eVidenCenter har netop opnået støtte fra Region Midtjylland til et VR-projekt i samarbejde med Aarhus Business College, Viden Djurs og Dansk Supermarked Group.

Beskrivelse af projektet
Projektet udvikler et koncept for anvendelse af Virtual Reality (VR) som læringsteknologi på det merkantile grundforløbs uddannelsesspecifikke fag inden for detailhandel med henblik på at styrke uddannelsens praksisrettede sigte. Konceptet omfatter et didaktisk design med afsæt i målene for det uddannelsesspecifikke fag.

Konceptet implementeres i en konkret Virtual Reality (VR) model af salgsområder inden for en eller flere specifikke detailhandelsbutikker. I VR-modellen kan eleven arbejde med butiksdrift, salg og visuel merchandising med udgangspunkt i butikkens varesortiment og eksponeringsinventar. Eleven kan udvikle nye eksponeringsmuligheder, inddrage alternative varer og udvikle ny butiksudsmykning i VR-modellen. I grundlaget for elevens arbejde med butiksindretningen kan inddrages salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salgsområdet. VR-modellen kan opleves via High-End VR headsæt.

De undervisere, der skal afprøve koncept og VR-model kompetenceudvikles med henblik på at kunne afprøve den udviklede VR-model i konceptet i undervisningen.

Kompetenceudviklingen evalueres med henblik på at etablere et generelt kompetenceudviklingstilbud til undervisere, der vil anvende Virtual Reality inden for det merkantile område. Konceptet og den konkrete VR-model afprøves i undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag inden for detailhandel på grundforløb 2. Faget er på 5 uger og er dermed en meget væsentlig del af forløbet. Desuden inddrages overvejelser om, hvordan VR-modellen kan indgå i detailhandelsuddannelsens speciale salgsassistent og i valgfaget Spacemanagement.

Som afslutning på undervisningsforløbet i det uddannelsesspecifikke fag kan eleverne for eksempel afprøve deres VR-model af salgsområdet overfor potentielle kunder, så eleverne får feedback på deres indretning direkte fra målgruppen.

Projektet evalueres løbende og afslutningsvis i forhold til resultatkravene, herunder i forhold til læringsteknologiens effekt på elevernes læring. Projektets resultater perspektiveres både i forhold til undervisningsformål og i forhold til muligheder i detailhandelsbranchens efteruddannelser.