Nyt forløb for gymnasielærere:

Styrket virtuel undervisning

Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter) tilbyder i efteråret et forløb for gymnasielærere, der vil udvikle virtuel undervisning i egen praksis og styrke kompetencer indenfor it og læring.

Forløbet begynder 23. september og bygger videre på konferencen At få det bedste ud af virtuel undervisning, hvor vi deler ud af erfaringer og resultater fra Region Midts udviklingsprojekt ”Fra nødundervisning til virtuel undervisning”. Det er ikke et krav at deltage i konferencen.
Der er ingen deltagergebyr. Deltagere skal afsætte 50 timer for et forventeligt fuldt udbytte af forløbet.

Udbytte af forløbet

– Kompetencer til at kunne tilrettelægge og gennemføre virtuel undervisning

– Færdigt og afprøvet forløb med virtuel undervisning, der er udviklet på baggrund af Den eDidaktiske Overvejelsesmodel

– Alle deltageres ledere modtager efterfølgende et brev med konkrete anbefalinger til implementering af de konkrete kompetencer og forløb som udvikles

 

Form:

Arbejds- og læringsform baserer sig på skriftlige afleveringer i egen portfolio, der deles og kommenteres på fælles læringsplatform, vejledning i grupper, mere og mindre styret erfaringsudveksling samt teoretisk og teknisk inspiration på tre onlinemøder for alle deltagere.

Pædagogiske konsulenter fra eVidenCenter giver individuel og gruppebaseret vejledning på aftalte tidspunkter mellem møderne. 

 

Tilmeldingsfrist: 

13. september 2021 (OBS! Begrænsede deltagerpladser, fordeling efter først-til-mølle). 

 

Pris:

Der er intet deltagergebyr, skolerne finansierer egne læreres timeforbrug (50 timer) 

 

Tilmelding:

Tryk for tilmelding HER

Oversigt over forløb